“Een groep jongeren schold en floot me uit”

Speelplein Donkerlei
21u

"In de buurt van speelplein Donkerlei hield een groepje van jongeren van 14 à 15 jaar me tegen. Ze kwamen op een heel intimiderende manier rondom mij staan. Toen ik hen op een vriendelijke manier probeerde te ontlopen en wou verdergaan, werd ik nagefloten en uitgescholden. Ik wou wel iets terugzeggen, maar dacht toch dat het verstandiger was me vlug uit de voeten te maken. In het vervolg ga ik het hier niet bij laten en de jongeren wel aanspreken."