Historiek

De maandagavondconcerten in Mechelen dateren van 1892. Het initiatief van deze zomeravondconcerten kwam van toenamalig schepen Theodoor de Coster. Die ging er van uit dat een concert op een maandagavond heel wat meer belangstelling zou kennen dan de gebruikelijke bespelingen op marktdagen. In zijn vurig enthousiasme voorspelde hij dat zelfs Amerikanen zouden komen luisteren. Maar één en ander liep niet van een leien dakje. Aanvankelijk trokken de maandagavondconcerten slechts de aandacht van een handvol bevriende luisteraars. Er was dus duidelijk nood aan een stevige propaganda.

Zo werd er in 1897 een "groote prijskamp voor beiaardspelers" georganiseerd. Het werd een spetterend feest voor heel de stad dat twee dagen duurde en werd afgerond met een heus nachtfeest, met koren, vuurwerk en een briljant slotconcert door Jef Denyn zelf. Toch hadden de Amerikanen nog steeds de weg naar Mechelen niet gevonden.

In 1909 leerde Henry de Coster, zoon van Theodoor (+1897) Jef Denyn kennen. Hij zou de droom van zijn vader waarmaken en de Amerikanen naar Mechelen lokken. Affiches en brochures werden via de ambassade naar Amerika verzonden. Het was tenslotte de diplomaat William Gorham Rice, die als eerste Amerikaan enkele jaren later de maandagavondconcerten met zijn aanwezigheid vereerde. In 1914 verscheen in New York zijn lovend boek over de "Beiaarden in België en Nederland". Vanaf dan stroomden de Amerikaanse luisteraars naar Mechelen en hadden ze ook in de States de smaak voor de beiaard te pakken.

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard ‘Jef Denyn’ vzw was het vervolg van het ‘Comité voor Toren & Beiaard’ dat in 1995, na haar 50-jarig bestaan, de titel ‘Koninklijke Vereniging’ mocht dragen. De pioniers van het ‘Comité voor Toren & Beiaard’ waren de initiatiefnemers voor de hulde in 1945 aan Staf Nees, die dan 25 jaar beiaardier was. Hun eerste initiatief was de installatie van een nieuw beiaardklavier in de beiaardkamer van de Sint-Romboutstoren, hun tweede was het laten gieten van de Bevrijdingsklok (3000 kg), de huidige Sint-Jan-Berchmansklok. Deze klok werd onder grote belangstelling gewijd op 26 mei 1947. In 1982 werd het ‘Comité voor Toren en Beiaard’, ‘Vereniging voor Toren en Beiaard Mechelen - Vrienden van Toren en Beiaard’ genoemd. De bestuursleden toen waren Louis Van Zeir, René Van der Auweraer, Léop Lepage, Herman Claes en Jo Haazen, de toenmalige directeur van de Koninklijke Beiaardschool.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 20 maart 2007 werden de statuten van de Vereniging aangepast aan de vzw-wetgeving. Bij deze gelegenheid werd de huidige benaming van onze vereniging vastgelegd.

Gedurende vele jaren was Louis Van Zeir onze voorzitter. Hij werd opgevolgd door Frans Vermoortel, die ook vele jaren onze vereniging heeft bestuurd. Sinds de Algemene Vergadering van 20 maart 2007 is Erik Vekemans onze voorzitter.

Sinds de start in 1892 tot op vandaag, met hooguit een onderbreking tijdens de oorlogsjaren, zijn er elke maandagavond van begin juni tot half september beiaardconcerten, steeds van 20.30 tot 21.30 uur.

Doel en Statuten

De Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw heeft als doel (art. 4 van de Statuten – Belgisch Staatsblad van 30 september 1982, p. 5.389 en 5.390 en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2008):

 1. het bevorderen van de beiaardkunst en het propageren ervan;
 2. het bijdragen tot de verbetering van klokkenspellen in het algemeen, en van de Mechelse beiaarden in het bijzonder.

Om dit doel te bereiken (art. 5 van het Statuut) mag onder vereniging alle middelen mogen aanwenden die zij gewenst of doelmatig acht, onder meer:

 1. giften, bijdragen, legaten en inkomsten van gelijk welke aard aanvaarden, en erover beschikken;
 2. concerten, recitals, voordrachten en andere activiteiten inrichten, mede-inrichten, of er steun aan verlenen;
 3. alle roerende en onroerende goederen, nuttig voor het gestelde doel, verwerven, bezitten, beheren, verkopen, in pand geven of als gift aanvaarden.

De core-business onze vereniging is dan ook het verlenen van financiële en logistieke ondersteuning, vooral voor de organisatie van de zomerbeiaardconcerten. . Dit gebeurt ieder jaar opnieuw in nauwe samenwerking en overleg met de Stadsbeiaardier.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit (sinds de Algemene Vergadering van 2 maart 2020):

Het Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Marc Van Bets
 • Secretaris wnd.: François van der Jeught
 • Penningmeester: Egied Rossiau

Bestuursleden:

 • Eddy Mariën, stadsbeiaardier
 • Luc Michiels
 • Luc Haelwaeters
 • Karine Decoster
 • Gerrit Bellon

Leden van de Algemene Vergadering:

 • Erik Vekemans, Erevoorzitter
 • Koen Cosaert, Directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”.
 • Luc Rombouts, Universiteitsbeiaardier van Leuven.
 • Elena Sadina, Docente aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”.
 • Tom Van Peer, Docent aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’.
 • Rudi Van Poele