Gepubliceerd op:
22
april
2021

Straatvink mee en tel op donderdag 20 mei van 17 tot 18u hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren.

Schrijf je in

Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Dat mag trouwens ook de straat van je werk of school zijn. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse.

Hoe leefbaar is je straat?

Na de telling nodigt Straatvinken je uit om een vragenlijst in te vullen, waarbij je je verhaal over je straat kan delen. Op basis van 20 indicatoren, met aandacht voor verkeer, sociale aspecten, omgevingsfactoren en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore. De bevraging peilt bij de deelnemers ook naar hoe ze hun straat beleven. Jaar na jaar zou die leefbaarheid moeten verbeteren door het lagere aandeel van het autoverkeer. Die beleidsambitie is verankerd in het Toekomstverbond en in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024. 

Straatvinken is een samenwerking tussen Ringland AcademieUniversiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

Week van de Straat

Straatvinken organiseert dit jaar voor het eerst de Week van de Straat. Ontdek alle activiteiten.

Naar een duurzamere modal split

Elk jaar wordt Straatvinken herhaald, tot 2030. Zo gaat Straatvinken na of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt en we de nodige modal shift naar duurzamer verkeer bereiken. De Vlaamse regering heeft  ambitieuze doelstellingen voor de modal split, de verdeling van de gebruikte vervoermiddelen. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten duurzamer en dus gezonder wordt.

Modal Shift

Benieuwd naar de resultaten van de vorige edities? Je vindt ze op www.straatvinken.be/resultaten.