In 2012 keurde de deputatie van provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek-Venne goed. Met dit RUP kreeg het gebied een nieuwe bestemming om zo een woonontwikkeling, sportinfrastructuur en groene open ruimte te kunnen realiseren.

Het historische groen in de Hanswijkbeekvallei en het voormalig kasteel van Betzenbroeck werd verder uitgebreid tot een groene barrière tussen Spreeuwenhoek en de stationsite.

Daarnaast werd een deel van het agrarisch gebied herbestemd tot recreatiezone, zodoende dat een nieuwe voetbalinfrastructuur met bijhorende parking gerealiseerd kon worden. Een deel van de ontwikkelingen werd reeds gerealiseerd of is in uitvoering.