Cultuur voor allen


 

Open Monumentendag op 12 september heeft als onderwerp “Toegankelijkheid”
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de mogelijkheid om personen met een fysieke beperking toegang te verlenen tot een gebouw, maar om ongeacht een fysieke, verstandelijke, financiële of sociale mogelijkheden of beperking van een persoon toch aan een activiteit te kunnen deelnemen.

De Mechelse Ouderenraad heeft samen met de Cultuurraad en Buitengewoon Meedoen (Adviesraad voor personen met een beperking) een adviesrapport opgesteld en overhandigd aan de stad Mechelen om IEDEREEN de mogelijkheid te geven om van cultuuractiviteiten te genieten.

  •  Met een buddy naar cultuur kunnen gaan
  • Ook op de Academie, het Conservatorium of elders les kunnen volgen
  • Meedoen aan een voorstelling, tentoonstelling en de stad maakt daar reclame voor
  • Informatie geven die gemakkelijk te vinden én te begrijpen is voor wie slechtziend, gehoorgestoord of verstandelijk beperkt is
  • De UiTpas met het sociale tarief automatisch geven aan wie er recht op heeft

 

Dit zijn bijvoorbeeld maar enkele tips om iedereen evenwaardig aan cultuur te laten deelnemen.
Het uitgebreid advies van deze drie adviesraden kan je vinden:

 

Lees het document met de 5 adviezen aan de stad:
https://www.mechelen.be/cr-210401-advies-inclusie-integraal