Gepubliceerd op:
20
april
2017

foto van Mest - voedingsbodem voor Mechelse Starters.

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd vaak de (in de rechtspraak ontwikkelde) rechtsfiguur van de bezetting ter bede gebruikt maar hierbij bestond het risico van herkwalificatie naar een handelshuurovereenkomst, waardoor huurder potentieel voor 3 jaar gebonden waren en verhuurders voor 36 jaar. Pop-ups zijn uit hun aard evenwel tijdelijke handelszaken. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 1 september 2016 in werking trad, heeft hiervoor een oplossing gebracht door te voorzien in een specifiek huurregime voor pop-upshops in Vlaanderen. 

Het infomoment vindt plaats op woensdag 26 april '17 in Artenova, Hendrik Consciencestraat 56.

Deze sessie start om 19.00 uur.

  • 19.00 Onthaal
  • 19.15 Inleiding: De pop-upstore in de Bedrijvige Kern, door Mien Gillis, Expert UNIZO Retail
  • 19.30 Praktijkgetuigenis: MEST, pop-upproeftuinen voor Mechelse starters, door Toon Diependaele, voorzitter MEST (www.mest.be)
  • 20.15 Juridische aandachtspunten, door Mien Gillis, Expert UNIZO Retail
  • 20.30 Vragenronde, ervaringsuitwisseling en receptie

Inschrijven via: http://unizo.be/activiteiten/de-nieuwe-regels-inzake-huur-en-verhuur-van-pop-upstores_26-04-2017

Een event mogelijk gemaakt mede dankzij de steun van Unizo - Stad Mechelen - Powerd by Creatives.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.