Op dinsdag 28.03.2023 vindt de infosessie plaats bij RADAR (Co.Plek) van 19 tot 21u.
Schrijf bij voorkeur slechts één persoon per project in.

Met de projectsubsidie roept Mechelen kunstenaars en organisaties op om kunst- of cultuurprojecten te organiseren die een bijzondere dynamiek toevoegen aan de culturele stad. 

Je kan een project indienen:

  • vanaf 15 maart t.e.m. 15 mei, voor projecten die starten in periode 01.07 – 31.12 in hetzelfde aanvraagjaar
  • vanaf 20 september t.e.m. 20 november, voor projecten die starten in periode 01.01 – 30.06 volgend op het aanvraagjaar

Raadpleeg het reglement en bijkomende ondersteunende info.