Met deze projectsubsidie roept Mechelen kunstenaars en organisaties op om kunst- of cultuurprojecten te organiseren die een bijzondere dynamiek toevoegen aan de culturele stad. 

Je kan een project indienen:

  • vanaf 15 maart t.e.m. 15 mei, voor projecten die starten in periode 01.07 – 31.12 in hetzelfde aanvraagjaar
  • vanaf 20 september t.e.m. 20 november, voor projecten die starten in periode 01.01 – 30.06 volgend op het aanvraagjaar

De volgende infosessie vindt plaats op dinsdag 04.10.2022 in RADAR (Co.Plek) van 19 tot 20.30u.
Schrijf bij voorkeur slechts één persoon per project in

Raadpleeg het reglement en bijkomende ondersteunende info.