Wanneer vraag je een verlenging van een vergunning inname openbaar domein aan?

Vroeg je eerder al een vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein aan, maar duurt de inname langer dan voorzien dan moet je een verlenging aanvragen.

Opgelet! Een verlenging van een vergunnig kan enkel wanneer de situatie identiek blijft. Is de inname verschillend van de originele aanvraag dan vraag je een nieuwe vergunning aan.

Vraag de verlenging minstens 3 werkdagen voor het verlopen van de oorspronkelijke termijn aan.

Wie kan een verlenging aanvragen?

Iedereen kan een verlenging aanvragen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein.

Hoeveel kost het?

Indien voor de vergunning het minimumtarief werd betaald en de extra kosten van de verlenging dit bedrag niet overschrijden wordt er geen meerkost aangerekend. Dezelfde tarieven blijven geldig.

Bv. Je nam 10 dagen 10 m² voetpad. Je betaalde het miniumtarief van € 30, omdat de indirecte belasting op deze inname maar € 20 bedroeg. Voor de verlening beschik je nog over € 10 resterend bedrag alvorens een meerkost wordt aangerekend.

Welke regelgeving is van toepassing?

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens voor de verlenging

Periode van verlenging

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst verkeerssignalisatie kijkt de aanvraag na en mailt de vergunning zo spoedig mogelijk en ten laatste 1 werkdag voor het verlopen van de reeds vergunde periode.

De factuur wordt verzonden naar de aanvrager.