Organiseer je een jeugd- of sportkamp in de krokusvakantie?

Vul dan even dit formulier in.

Op deze manier kunnen we je een vergunning bezorgen, maar ook op de hoogte houden van de geldende maatregelen omtrent COVID-19.

Gevraagde bijlagen:

- Covid Event Risk Model - formulier van de Vlaamse Overheid dat we vragen om in te vullen en waarvan je de genereerde pdf kan toevoegen aan je aanvraag.

- Circulatieplan - Grondplan van het terrein/ gebouw waarop aangeduid staat hoe personen zich bewegen op de locatie. Stel je bv. éénrichtingsverkeer in? Of zijn de doorgangen breed genoeg dat er gekruist kan worden?

Gegevens organisator

Adresgegevens 1

Gegevens kamp

Adresgegevens 2

Informatie deelnemers

Wat is het geboortejaar van de deelnemers? *