De jeugdraad is een adviesraad. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het stadsbestuur en omgekeerd. Het is een verzameling jonge mensen die zich wil bekommeren om wat het stadsbestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven. Want als je een beleid uitstippelt voor jongeren, kan je hen toch best even vragen wat zij zelf belangrijk vinden?

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het stadsbestuur of uit eigen beweging, over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeugdraad het beleid beïnvloeden. En dat advies, dat kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden, plakzuilen en aanplakborden.

Onze jeugdraad streeft er naar kinderen en jongeren in de stad te versterken om actief deel te nemen aan en te participeren in het vorm geven van de stad en de maatschappij waarin ze leven. Via de leden, jeugdwerkinitiatieven en andere geïnteresseerden, die vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad, willen we de levensomstandigheden van kinderen en jongeren, als burgers van de gemeente, verbeteren.

Meer info over de jeugdraad kan u vinden op www.jeugdraadmechelen.be of bij de jeugddienst (Villa32).