Aanvraag Kampvervoer

Welk reglement is van toepassing op dit formulier?

Voor dit formulier geldt het reglement voor de toelage voor kampvervoer. Dit is beschikbaar op de website www.mechelen.be/jeugd

Wanneer dien je het formulier in?

Doe je een beroep op het vervoer georganiseerd door de stad, doe je aanvraag dan voor 1 april voor kampvervoer tijdens de zomermaanden.

Wanneer jullie zelf het kampvervoer organiseren, bezorg ons dan ten laatste op 1 oktober de factuur via dit formulier.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van het kampvervoer

Duid aan hoe jullie het materiaal liefst vervoeren

Vul de gegevens in van de heenrit. 

Vertrekuur

Als de stad voor het vervoer zorgt, vul dan in op welk moment de vrachtwagen aanwezig moet zijn om in te laden en vervolgens te vertrekken. Alsook een telefoonnummer waarop de chauffeur jullie op de moment zelf kan bereiken. 

Tijd

Vul de gegevens in van de terugrit

Tijd

Als de stad voor het vervoer zorgt, vul dan in op welk moment de vrachtwagen aanwezig moet zijn om in te laden en vervolgens te vertrekken. Alsook een telefoonnummer waarop de chauffeur jullie op de moment zelf kan bereiken. 

Tijd