Werkingsverslag voor vakantiespeelpleinen

Waarvoor dient deze aanvraag?

Met deze aanvraag brengt een erkende vakantiespeelpleinwerking haar werkingsverslag binnen. 

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?

Voor dit formulier geldt het reglement voor de werkingstoelage voor vakantiespeelpleinen. Dit is beschikbaar op de website www.mechelen.be/jeugd

Wanneer dien je dit formulier in?

Het werkingsverslag van alle werkingsperiodes moet ten laatste binnengebracht worden op 1 oktober. 

Kruis aan welke bewijsstukken zijn toegevoegd