Jeugdwerkinspraak

Stad Mechelen luistert naar de jeugd! In de meeste steden krijgen jongeren inspraak via een jeugdraad. Alleen was die jeugdraad in Mechelen de afgelopen jaren verworden tot eenrichtingsverkeer, waarbij de jeugddienst informatie gaf en jongeren kwamen om te luisteren. Daarom werd de wijze van inspraak omgegooid. De vernieuwde jeugdraad gaat van start in 2020. Daarnaast werd er een deelraad ontwikkeld specifiek voor het jeugdwerk. Kom hier meer te weten over deze deelraad, de JGDnetwerkt2800!