Voor het jeugdwerk zijn twee subsidiereglementen interessant: een voor nieuwbouw of renovatie van je lokalen en een voor alle andere zaken.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende subsidies die jeugdbewegingen kunnen aanvragen:

Opgelet: Indien je als vereniging subsidies ontvangt van de Stad Mechelen wordt er vewacht dat je een financieel verslag indient. De manier waarop je het financieel verslag moet indienen is gewijzigd door een genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28/1/2019. Voortaan gebeurt dit uitsluitend door de standaardformulieren die je kan terugvinden via de link www.mechelen.be/toelage-verantwoording en dit ten laatste 7 maand na afsluiting van het boekjaar. Het werkingsverslag blijft ongewijzigd en dient ingediend te worden voor 1 oktober. Heb je vragen? Neem dan contact op met Margot van de jeugddienst.


Werkvormsubsidies

Verenigingen die met kinderen en/of jongeren werken, kunnen een beroep doen op de subsidies voor jeugdwerk. Er zijn verschillende werkvormen met daarbij enkele verwachtingen. Voldoet jouw vereniging aan geen van de verwachtingen, dan kan je altijd de basistoelage aanvragen.

Opgelet: niet vergeten de aanvraag én het werkingsverslag door te sturen!

Aanvragen:

Werkingsverslagen:


Subsidies voor startende initiatieven

Heb je een nieuwe vereniging opgestart en ben je op zoek naar de eerste steun, kom dan even langs bij de jeugddienst. Wij ondersteunen je graag inhoudelijk en bekijken welke subsidies er voor jou mogelijk zijn.


Subsidies voor het volgen van kadervorming

Sterk jeugdwerk wordt gedragen door sterke vrijwilligers. Vormingen helpen daarbij. De Mechelse Jeugddienst stimuleert leiding dan ook om kadervormingen te volgen. Concreet kan je subsidies aanvragen voor de volgende cursussen:

  • animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk (tot 100% terugbetaald, max. € 150 pp),
  • vervolmakingscursus georganiseerd door of in samenwerking met een erkende landelijke koepel voor het jeugdwerk (tot 75% terugbetaald, max. € 100 pp).

Opgelet: de inschrijvingskosten worden pas terugbetaald wanneer de cursus volledig afgerond is! Dus inclusief stage-uren en evaluatie. Je kan pas een aanvraag doen wanneer je het attest hebt behaald en jouw qr-code kan voorleggen. Ga naar het aanvraagformulier.

De toelage wordt twee keer per jaar uitgekeerd:

  • voor 1 juli voor aanvragen tussen 20 december en 30 juni
  • voor 31 december voor aanvragen tussen 1 juli en 20 december

Alle info over de nieuwe kadervormingstool vind je ook terug op  https://kavo.vlaanderen.be/ van de Vlaamse Overheid.

Zowel Chiro als Scouts denken na over nieuwe vormingen voor co-animatoren. Is dit iets voor jou, geef ons dan een seintje. We bekijken dan samen hoe we je daarin kunnen ondersteunen.


Infrastructuursubsidies en subsidie rentetoelage

Het uitgeschreven reglement voor renovatiewerken of nieuwbouw vind je hier.

Erkende jeugdverenigingen kunnen voor hun lokalen infrastructuursubsidies aanvragen om renovatiewerken uit te voeren of om een nieuwbouw te zetten. Ze kunnen, indien ze hiervoor een lening aangaan, ook een beroep doen op een subsidie voor rentetoelagen.

OPGELET! Wordt meer dan de helft van je lokaal gebouwd met overheidsgeld? Dan ben je verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen. De procedure die je daarvoor moet volgen hangt af van de grootte van het investeringsbedrag. Meer info vind je in de leidraad “Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen.”

Vragen? Contacteer de Jeugddienst!


Vervoerssubsidies

Heb je met je jeugdvereniging gebruik gemaakt van een bus om op kamp te gaan of te gaan zwemmen of heb je je materiaal naar het kamp met een vrachtwagen moeten vervoeren, dan kan je best deze subsidies aanvragen!


Subsidies voor inschakelen van externe bewakingsondernemingen bij jeugdfuiven

Wil je een bewakingsfirma inschakelen voor de beveiliging van je jeugdfuif in Mechelen (overigens verplicht als je een openbaar event in De Loods organiseert), dan kan je daarvoor subsidies aanvragen:

aanvraagformulier subsidie inzet security

Bekijk het het reglement voor de inzet van een externe bewakingsfirme bij jeugdfuiven.