Gepubliceerd op:
10
mei
2022

Nu nog vooral beton, in de toekomst een groene long. Op de vroegere site van Inter-Beton komt een park van ongeveer een hectare. In 2024 start de aanleg.

Betoncentrale wordt groene long

De ontwikkeling van de Keerdoksite is volop bezig. De bestaande winkels zijn verhuisd, de bouw van het parkeergebouw loopt en de bruggen over de Dijle liggen op hun plaats. Na de opening van Parking Keerdok eind dit jaar komt de volgende fase in zicht, waarbij het Rode Kruisplein een echt stedelijk plein wordt en op de Inter-Betonsite een park van ongeveer een hectare verrijst.

De komende maanden zal Inter-Beton haar site ontmantelen. De sloop en het bouwrijp maken van de gronden staat gepland eind 2022/begin 2023. De activiteiten van Inter-Beton verhuisden intussen naar andere Inter-Betonsites. Hierdoor kwam er ruimte vrij voor het park. 

Het ontwerp van het park legt de nadruk op de verbinding met zicht op het water van de Dijle. Tegelijk wordt het ook een groene ontmoetingsruimte die aansluit op de woonfunctie vlakbij, met ruimte voor ontmoeting, informeel spelen en duurzaam waterbeheer. Voor de bewoners en buurtbewoners komen er heel wat ontmoetingsplekken, enkele speelzones en een hondenweide. Het park wordt - samen met het nieuwe Rode Kruisplein – een plek om elkaar te ontmoeten.

Big Tiny Forest® 

Naast extra groen is het nieuwe park ook een onthardingsproject: los van de betonnen paden komt er zo weinig mogelijk verharding. Het reliëf versterkt de zichtlijnen en de verbinding met de Dijle én doet wadi’s ontstaan die regenwaterinfiltratie mogelijk maken. 
 
Het ontwerp maakt van het nieuwe park een zeer divers geheel. Qua beplanting gaat het over minder vaak gemaaide grasvelden, hoogstam(fruit)bomen, vruchtdragende heesters en een belevingsstrip met bloemrijke vaste planten.

In het midden van het park komt een dichtbegroeid minibos van 400 m², dubbel zo groot als een klassieke Tiny Forest®. Een idee uit het traject van De Grond der Dingen. 
De belevingsstrip behoudt het herkenbare patroon van de voormalige stockageplaats van de betoncentrale. Die strook is ideaal voor een gevarieerde invulling, aansluitend op het aanbod van het park. De invulling wordt definitief bepaald na een participatietraject met de toekomstige bewoners van de wijk.

Er is ook een educatief luik aan de parkontwikkeling, samen met Regionaal landschap Rivierenland. Zij werken onder andere aan de educatie rond het Tiny Forest® met link naar de nabijgelegen ‘wetlands’ van het project Wattland (Eandiswijk), een bijenhotel en voorzieningen voor de zwaluwen. 

De parkzone wordt gerealiseerd door Stad Mechelen maar integraal gefinancierd door de private ontwikkelaars. De totale raming voor de aanleg van het park is 1,7 miljoen euro. 


Met dit project dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappenSDG 13: klimaatactieSDG 14: leven in het waterSDG 15: leven op het land