Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Dit is een verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken (bv. batterijen,benzine,verf,…). Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis bij de andere afvalstoffen die selectief ingezameld worden. Breng ze naar het recyclagepark zodat het op een veilige manier kan verwerkt worden.

Een handig overzicht van de nieuwe kga-lijst vind je hier.

Kga mag gratis gedeponeerd worden op het recyclagepark. Liefst in de oorspronkelijke verpakking. Je dient te sorteren volgens de aanduidingen van de parkwachter. Er geldt een aanvoerbeperking van 50 liter per dag.

Let op: voor frituurolie en -vet geldt een maximale hoeveelheid van 25 liter per gezin en per dag. Grotere hoeveelheden mogen enkel aangevoerd worden nadat de parkopzichter hiervoor op voorhand toestemming heeft gegeven.        

Voor motorolie geldt een maximale hoeveelheid van 25 liter per gezin en per dag.

Het kga wordt afgevoerd naar een sorteercentrum waar alles uitgesorteerd wordt. Afhankelijk van het soort afval wordt het naar een specifiek verwerkingsbedrijf afgevoerd. Frituurolie en vet kan verwerkt worden tot biodiesel.