Hoe zorgen we ervoor dat belangrijke bouwprojecten perfect passen in de Mechelse stadsomgeving? Een simpele vraag, maar het antwoord is vaak een pak moeilijker. Vandaar de nood aan de Kwaliteitskamer.

Wat?

De Kwaliteitskamer is geen jury, maar een groep deskundigen die de stad rechtstreeks en onafhankelijk adviseert over beeldbepalende projecten in Mechelen. Het vijftal waakt er dus over dat projectontwikkelaars gebouwen, pleinen, parken en straten ontwerpen die passen in de omgeving. Ze onderzoeken of een project een meerwaarde vormt voor Mechelen.

Waarom?

Mechelen kiest resoluut voor ruimtelijke kwaliteit en voor projecten die de stad verder optillen. Het is dus niet de bedoeling dat de kamer zijn zegen gaat geven over pakweg een rijwoning of een handvol garageboxen. Met de Kwaliteitskamer kunnen projecten die het uitzicht van de stad veranderen al van in een pril stadium begeleid worden om te resulteren in prachtige gebouwen en wijken.

Wie?

Op 30 oktober 2017 lanceerde de stad een brede oproep om kandidaten te werven voor de Kwaliteitskamer. Een jury koos uit 43 sollicitanten 5 experten met elk hun eigen specialiteit. Joke Buijs is ingenieur-architect en erfgoeddeskundige. Zij werd aangesteld als voorzitter van de Kwaliteitskamer. Els Nulens, Sven Grooten en Tom Lagast zijn architecten en stedenbouwkundigen. Jonas Van De Walle is ingenieur en architect.

Hoe?

Wanneer het stadsbestuur een advies nodig heeft over een strategisch of beeldbepalend project, wordt de Kwaliteitskamer om advies gevraagd. Het stadsbestuur bepaalt telkens de opdracht en geeft de nodige krijtlijnen mee. De betrokken ontwikkelaars, ontwerpers en stadsdiensten geven vaak nog een extra woordje uitleg.

Midden 2019 werd een evaluatie van de werking van de Kwaliteitskamer gemaakt, waarna de gemeenteraad in oktober de werking en het huishoudelijk reglement verfijnde zodat de begeleiding van projecten vlotter kan lopen.

De Kwaliteitskamer bestaat nu uit twee delen, nl. een maandelijkse vergadering en verschillende Stadslabs.

  • In de maandelijkse vergadering van de kwaliteitskamer worden alle adviesvragen van het beleid voorgelegd en kunnen dossiers doorverwezen worden naar een Stadslab voor begeleiding.

  • Een Stadslab is een lerend laboratorium waarin een ontwerpvraag in nauwe samenwerking met de betrokken stadsdiensten, ontwerpers en ontwikkelaar in een zo vroeg mogelijk stadium wordt begeleid om te komen tot ruimtelijke kwaliteit.