Het landschap stopt niet aan de gemeentegrenzen. Daarom vraagt het beheer van het landschap dikwijls beter een bovenlokale aanpak. Een aantal organisaties werken bijvoorbeeld rond natuur en landschap, landbouw of rond bossen. Je kan er als burger rechtstreeks terecht. Wij maken je even wegwijs doorheen deze bovenlolake samenwerkingsverbanden.

Regionaal Landschap Rivierenland

Wist je dat onze stad deel uitmaakt van Regionaal Landschap Rivierenland? Dat is de waterrijke streek rond de rivieren Nete, Dijle, Zenne en Rupel. Het is ook een vzw die de bewoners van deze regio actief wil betrekken bij duurzame streekontwikkeling, door zorg voor het landschap en de natuur. Regionaal Landschap Rivierenland zet projecten op rond streekidentiteit, kleine landschapselementen, natuurbehoud, zachte recreatie en educatie.
 
Een greep uit hun projecten:
 • aanleg en herstel van poelen: advies, praktische hulp en subsidie
 • aanleg en herstel van hagen en houtkanten: advies, praktische hulp en subsidie
 • autochtone bomen en struiken aanplanten: advies, praktische hulp en subsidie
 • aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden: advies en cursussen
 • herstel van landschappen en klein bouwkundig erfgoed (veldkapelletjes, veldkruisen, ijskelders …) in bepaalde zones: advies, praktische hulp en subsidie
 • beheerovereenkomsten in landbouwpercelen: advies en subsidies
 • kunstnestjes voor zwaluwen in de buurt van bestaande broedgevallen
 • paddenoverzetkits voor vrijwilligers

Bezoek de website van Regionaal Landschap Rivierenland

Bosgroep Antwerpen Zuid

Mechelen maakt deel uit van de Bosgroep Antwerpen-Zuid vzw, een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders. De vereniging biedt een forum aan de boseigenaars om vragen, bedenkingen en suggesties met betrekking tot goed bosbeheer te delen met andere openbare en private bosbeheerders. Alle boseigenaars, zowel privé als openbare (gemeente, ocmw, polderbestuur ...) van 5 a tot meer dan 5 ha bos, kunnen bij de bosgroep terecht voor advies en ondersteuning.
 
Aanbod:
 • Informatie en onafhankelijk, gratis advies met betrekking tot het duurzaam beheer van het bos:
  • bosbouwtechnische informatie
  • wettelijke, financiële en administratieve aspecten van het bosbeheer
  • ondersteuning en hulp bij het uitvoeren van onrendabele beheerwerken
  • ondersteuning en hulp bij het invullen van kapmachtigingen, subsidiedossiers en beheerplan
  • organisatie en coördinatie van gezamenlijke bosbeheerwerken met meerdere boseigenaars samen
 • Organisatie en coördinatie van gezamenlijke (brand)houtverkopen:
  • aan de hand van lastenboek en verkoopsvoorwaarde
  • waken over de prijskwaliteit van werken
 • Een goed gesprek over het bos!

Bezoek de website van Bosgroep Antwerpen Zuid

Landbouw en landschap