'Leer Nederlands en sport' is een project waar oefenkansen Nederlands voor gedetineerden in de gevangenis van Mechelen gecombineerd worden met sportmomenten.  

Geïnteresseerde gedetineerden sporten 2 maal per week onder toeziend oog van een lesgever van CBE Open School. Tijdens de lessen is er aandacht voor Nederlands, fitness, kracht- en ontspanningsoefeningen. 

Het project werd in 2018 door de stad Mechelen gefinancierd. De lessen kenden een groot succes, lopen nog steeds en worden ook volgend schooljaar gecontinueerd.

In het kader van het project ontwikkelde CBE Open School innovatief lesmateriaal dat ook gebruikt kan worden in andere contexten waar oefenkansen Nederlands gekoppeld worden aan sportactiviteiten. Dit materiaal kan hier geraadpleegd worden. 

Het project was een samenwerkingsverband tussen Stad Mechelen, CBE Open School vzw, ROJM vzw, De Rode Antraciet vzw, Vocvo vzw en de gevangenis van Mechelen.