Het overlegforum economie is een overleg tussen het stadsbestuur, vertegenwoordigers van de bedrijven en de verschillende werkgeversorganisaties. Beslispunten worden apart aan het college voorgelegd. Als je graag de agenda of het verslag van deze tweemaandelijkse vergadering ontvangt, kan je mailen naar bedrijven@mechelen.be.