Gepubliceerd op:
14
juni
2017

De afgelopen weken zijn er in ons land opnieuw besmettingen met hoog pathogene vogelgriep vastgesteld. Aangezien het hierbij steeds om hobbyhouders ging, werden er vooral maatregelen in de onmiddellijke omgeving van de besmetting getroffen. Deze houders hadden in de weken voordien dieren aangekocht op een openbare markt. Markten en andere verzamelingen zijn belangrijke pistes waarlangs het vogelgriepvirus zich gemakkelijk kan verspreiden.

Daarom is er beslist om vanaf woensdag 14.06.2017 de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten te verbieden. Daarnaast zijn ook alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee verboden. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee kunnen nog wel plaatsvinden.

De regels

  • De verzameling is geregistreerd bij het Voedselagentschap
  • De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers. Deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden.
  • Een aangenomen dierenarts moet toezicht houden op de naleving van de bepalingen i.v.m. besmettelijke pluimveeziekten. Deze bepalingen hebben in het bijzonder te maken met de verplichte vaccinatie voor de ziekte van Newcastle en de verplichtingen dat pluimvee en vogels in de tien dagen voorafgaand aan de markt opgesloten of onder netten zijn gehouden zodat contact met wilde vogels niet mogelijk was.

In het kader van de preventie van vogelgriep is het belangrijk dat deze regels strijkt toegepast worden.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.