De mensen die je nauw aan het hart liggen, helpen en ondersteunen is voor velen van ons heel vanzelfsprekend. Je buur, familie of vrienden helpen en begeleiden geeft je een gevoel van zinvolheid en is voor velen een ware hulp. Tegelijk is dit soms mentaal, fysiek maar ook financieel zwaar om dragen. Met de uitbouw van een uitgebreide dienstverlening ondersteunen we de mantelzorgers zo veel als mogelijk. De zorgcoach is hiervoor je aanspreekpunt. Maar we nemen ook specifieke initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorgers. Je kan mantelzorgtoelage aanvragen of informatie krijgen via de zorgorganisatie.