Gepubliceerd op:
19
december
2016

Marters krijgen in het Tivolipark een veilig onderkomen in een speciaal voor hen gebouwde 'bunker'. Een aangepaste woning voor deze beschermde dieren houdt ze weg van huizen of wagens.

De stad voorziet een schuilplaats, een zogenaamde 'bunker', voor marters en hoopt dat de overlast die de diertjes voor de mens veroorzaken zo zal dalen. Steenmarters hebben een groot territorium en dulden hierin geen vreemde soortgenoten. Er zullen dus geen nieuwe marters naar de bunker komen, maar de marters die in de buurt (tot 500 m ver) voor overlast zorgen, zullen nu hopelijk de marterbunker als dagrustplaats gebruiken.

Een marterbunker is een constructie opgebouwd uit strobalen waarin een aantal holtes zitten. Na de aanleg wordt de constructie nog bedekt met takken en bladeren om op die manier volledig op te gaan in het landschap. De aanleg ervan loopt een proefproject dat loopt over twee jaar, uitgevoerd door INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het gedrag, territorium, voedsel, … van de marters die in deze bunker zullen verblijven, wordt bestudeerd aan de hand van camera’s.

De marterbunker zal door de marters als dagrustplaats gebruikt worden. De wintermaanden (januari en februari) zijn cruciale maanden in voorbereiding op de geboorte van de jongen in maart. Tijdens deze maanden mag er geen verstoring zijn, anders kiezen de marters voor een andere, ‘veiligere’ plek om hun kroost groot te brengen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.