Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst:

  • Met aandacht voor duurzame mobiliteit en bouwen;
  • Met een gezonde mix tussen wonen, werken, recreëren en groen;
  • Met dense, maar leefbare wijken die innovatief omgaan met bouwvormen en openbare ruimte.

In januari 2019 stelden we deze ambities en het schetsontwerp voor aan alle Mechelaars tijdens een infomarkt. Intussen is er hard gewerkt en werd het plan concreter naar open ruimte, groen, mobiliteit en erfgoed toe.

Ragheno - voorontwerp masterplanRagheno - studiemaquette

Dit voorontwerp masterplan werd in mei-juni 2019 in een adviesronde voorgelegd aan alle betrokkenen waaronder hogere overheden, adviesraden, private eigenaars, bedrijven en bewoners. Met de feedback gaat de stad nu terug aan de slag om het ontwerp van het masterplan op punt te stellen.

Voorontwerp masterplan bekijken?

Hier vind je de presentatie met het voorontwerp masterplan. Foto's van de studiemaquette vind je hier. Je kan het voorontwerp ook bekijken via deze storymap of infopanelen. Op zondag 16 juni was er doorlopend tussen 10 en 16u een infomarkt over het voorontwerp, in de cafetaria van de Iham. De studiemaquette was daar ter plaatse te bezichtigen en je kon er ook meteen vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Wil je op de hoogte blijven van dit complexe en zeer grote stadsproject? Schrijf je hier in op de nieuwsbrief Ragheno.