Gepubliceerd op:
26
juni
2020

De vakantiestraat is een zomerse uitbreiding op de klassiek gekende speelstraat.

De zomer zal dit jaar meer dan ooit dichtbij huis gevierd moeten worden. Veel mensen zullen hun buitenlandse vakantie moeten inruilen voor een vakantie in eigen stad. Mechelen transformeert de komende maanden naar de ideale vakantieplek voor elke Mechelaar en brengt met de vakantiestraat een zomerse uitbreiding op de klassiek gekende speelstraat.

Feest en vakantie in eigen straat: dat wordt de rode draad doorheen het alternatief zomerprogramma De Zomer is van Mechelen. Het aanbod voor vakantiestraten is daar alvast één voorbeeld van. De zomer blijft zo van Mechelen, want Mechelaars organiseren graag en veel in eigen straat én buurt. De zomer is dus honderd procent voor, door, in en met Mechelen.

Samen de zomer vieren in de vakantiestraat

Twee vrouwen en een jongetje, bellenblazen

De vakantiestraat is een speelstraat die doorgaat in juli en/of augustus en die, na akkoord van meer dan 50% van de bewoners van de straat, maximaal 2 dagen na elkaar parkeer- en/ of verkeersvrij wordt gemaakt. Hierbij biedt de Stad Mechelen de mogelijkheid om de organisatoren van de vakantiestraten financieel te ondersteunen met een bedrag van max. 500 euro per vakantiestraat. Dit bedrag dient gebruikt te worden voor het organiseren van een buurtactiviteit bv. het opvrolijken van de straat, een yogasessie, een optreden,…

Er worden elk jaar veel speelstraten aangevraagd tijdens de zomervakantie. De vakantiestraat biedt kinderen, jongeren en hun ouders extra ruimte tijdens de zomermaanden. Er wordt dan ook samengewerkt met de jeugddienst van de Stad Mechelen. Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen nu de mogelijkheid om een ontmoetingsplek te creëren in hun straat. Kinderen zullen zo op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken.

De vakantiestraat ondersteunt lokale artiesten en ondernemers

Het alternatieve zomerprogramma van De Zomer is van Mechelen heeft oog voor de lokale artiesten en ondernemers. De organisatoren van de vakantiestraten worden dan ook financieel én organisatorisch ondersteund. Zo zal er een inspiratielijst ter beschikking gesteld worden, bestaande uit verschillende mogelijkheden binnen hetbudget van 500 euro. Dit initiatief biedt een podium aan lokale Mechelse artiesten en ondernemers in deze onzekere periode. Zo kan iedere vakantiestraat, in samenwerking met Cultuurcafé Malvine, een lokale muzikant boeken, zoals bv. de Mechelse band Roeki. Mechelen Feest slaat de handen ook in elkaar met andere lokale partners zoals de Mechelse burgerbeweging Klimaan en verschillende kleine ondernemers.

De keuzes zijn uiteenlopend: van jazz tot rock, van een singer-songwriter tot een volledige band. Buurtbewoners die op zoek zijn naar wat meer actie blijven niet op hun honger zitten. De lijst bevat namelijk ook verschillende workshops, zoals een percussieworkshop, knutselworkshop of een meer duurzaam alternatief.

Voorwaarden

Moeder en dochter lachend op het gras

Een straat komt in aanmerking voor het organiseren van een vakantiestraat indien het voldoet aan de voorwaarden van een speelstraat. Zo moet de vakantiestraat liggen in een straat zonder doorgaand verkeer en doorgang van openbaar vervoer. Daarnaast moet de snelheid in de straat beperkt zijn tot 50 km/uur. Na het indienen van een aanvraag wordt er eerst onderzocht of de gekozen buurtactiviteit mogelijk is binnen de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Meer informatie over alle voorwaarden en de procedure om een vakantiestraat aan te vragen kan je vinden via het Evenementenloket van Mechelen.

De aanvraag dient minstens 12 kalenderdagen voor de aanvang aangevraagd te worden via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. De subsidie, maximaal 500 euro, dekt 100% van de kosten (bedrag incl. btw). Er wordt 75% van de ingediende kostenraming uitbetaald, als voorschot met een maximum van 375 euro. De organisator van de vakantiestraat dient ten laatste drie maanden na de activiteit de officiële facturen te bezorgen aan Mechelen Feest zodat het resterende bedrag uitbetaald kan worden.