Gepubliceerd op:
3
november
2021

Vorig weekend startte de laatste fase van Mechelen Muurt 2.0: de realisatie van drie muren door drie Mechelse kunstenaars.

De winnaar van de open call, Alexis Stoelen, zal de eerste mural realiseren. Daarnaast krijgen twee extra kunstenaars met het restbudget van het project de kans om een werk te maken: Rita Jeltsch en Tom Vanderhulst. 

Extra muren krijgen invulling

Wijken en buurten verbinden via kunst, dat is de inzet van Mechelen Muurt 2.0. We betrekken de buurtbewoners en geven Mechelaars en toeristen de kans om ook buiten het centrum van de stad rond te kuieren en zich te laten verwonderen. 

Curatoren Gijs Vanhee en Jonas Tuch maakten in het voorjaar een selectie van zeven nationaal bekende mural artists en evenveel gevels, die werden in de loop van de zomer gerealiseerd. Het resultaat zijn zeven indrukwekkende kunstwerken die qua inhoud en stijl heel verscheiden en divers zijn. Bij de keuzes van de locaties werd speciaal gezocht naar gevels die niet in het historisch centrum liggen, maar eerder buiten de ring en in deelgemeenten.

In Mechelen zetten we vanuit onze sociale en culturele bevoegdheden in op een verhoogde leefbaarheid in wijken en buurten. We herbestemmen culturele panden, zetten in op vergroening en gaan voor aantrekkelijke en propere buurten. Mechelen Muurt 2.0 is een projectgerichte aanpak dat hieraan bijdraagt. Het zet in op een buurt of wijk te opwaarderen en meer beleefbaar te maken met in het oog springende kunst. Zo zullen de buurtbewoners dit ook uitdragen en worden Mechelaars en toeristen nog meer aangetrokken om ook buiten het centrum van de stad rond te kuieren en zich te laten verwonderen. 

Met een open call in juli werden Mechelse kunstenaars opgeroepen om een ontwerp in te dienen. Een professionele jury koos voor het ontwerp van Alexis Stoelen. Hij zal aan de slag gaan aan de gevel van het gele huis op de hoek van de Lange Heergracht en de Zwartzustersvest.

Wegens het hoge aantal kwalitatieve voorstellen, besloot de jury nog aan twee andere lokale kunstenaars een kans te bieden om een mural te realiseren: Rita Jeltsch krijgt een muur in de Ravenbergstraat en Tom en dochter Mirte Vanderhulst aan de Geerdegemvaart.

Mechelen Muurt 2.0 is een initiatief van Cultuurcentrum Mechelen, de curatoren Gijs van Hee en Jonas Tuch en RADAR.

instagram.com/mechelenmuurt