Gepubliceerd op:
31
oktober
2020

Mechelen en Mest vzw stellen verschillende panden open als experimenteerruimte. Zo willen ze binnen het MechCiCo project van Klimaan nagaan hoe we het energie- en waterverbruik in oude gebouwen duurzamer kunnen maken. Dit om het comfort te verhogen.

Door haar schouders mee te zetten onder MechCiCo, wat staat voor ‘Mechelaars Circulair en Coöperatief', stimuleert Stad Mechelen zowel bedrijven als burgerinitiatieven om circulaire initiatieven te ondernemen.

Het huidige project samen met Mest vzw is een win win. Door gebouwen duurzamer te maken, verbetert het comfort voor de gebruikers ervan. Een gebouw dat goed en duurzaam wordt verlicht, is een aangenamere plek om te werken.

Dubbel goed

Oude bibliotheek

Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair, kan Klimaan i.s.m. stad Mechelen en Mest vzw, onderzoeken welke investeringen in energie- en waterbesparende installaties lonen voor gebruik in panden zoals de voormalige bib of de voormalige brandweerkazerne die een tijdelijke invulling krijgen.. De investering door Klimaan CVO in deze installaties is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de installaties makkelijk herbruikbaar zijn op andere locaties. Een initiatief dat kadert binnen het circulaire gedachtegoed.

Klimaan CV is een coöperatie die investeert met burgerkapitaal in zonnepanelen en verledding. Ze gebruiken die coöperatieve kracht om klimaatacties te genereren.

“We kiezen voor aanpassingen en producten die we daarna opnieuw kunnen gebruiken in andere panden”, legt Wim Debacker van Klimaan uit. “De ledlampen die we nu kopen voor de oude bib kunnen daarna bijvoorbeeld ook dienst doen in andere gebouwen. Hetzelfde geldt voor de regentonnen die we willen plaatsen.”

Zelfs de zonnepanelen die aan oude brandweerkazerne zouden komen, worden mobiel zodat ze kunnen worden hergebruikt. “We denken nu over een mobiele fietsenstalling, met daarboven een luifel met zonnepanelen”, zegt Wim. “Iets gelijkaardigs bestaat nog niet, dus we zullen het allicht moeten bouwen.”

Op die manier zorgt het MechCiCo-project er niet alleen voor dat het energieverbruik van de panden daalt. Het zorgt er ook voor dat we de gemaakte investeringen op een later moment kunnen hergebruiken. Een belangrijke stap naar een volledig circulair verhaal. Dat is dus dubbel goed voor het klimaat.

Meten is weten

Om het eenvoudiger te maken om technische installaties in andere gebouwen opnieuw te gebruiken, koopt Klimaan ze zelf aan als burgercoöperatie. Het zijn dus Mechelaars zelf die erin investeren. De beheerders en eigenaars van de panden betalen enkel voor het aangeleverde comfort, als een dienst.

Stad Mechelen volgt de bevindingen van dit model op de voet en neemt er zelf actief aan deel. Het deelt bijvoorbeeld energiefacturen en kan zo ook zelf nagaan vanaf wanneer het interessant kan zijn om bepaalde aanpassingen ook door te voeren in andere stadsgebouwen.

Om dit mee in kaart te brengen, helpt Ecofocus bij de datamonitoring van het energie- en waterverbruik. De studenten van Thomas More gaan op hun beurt aan de slag met de cijfers en visualiseren de voor- en nadelen van het hergebruik van technische installaties op een webpagina. Zo willen ze ook andere eigenaars, beheerders en burgers inspireren.

Een nieuwe fase

Nu de werken in de oude bibliotheek binnenkort van start gaan, gaat ook het circulaire verhaal een nieuwe fase in. Klimaan en Stad Mechelen zullen samen met Projectontwikkelaar CAAAP in de vroegere bibliotheek een inventaris opmaken van de beschikbare bouwmaterialen en hoe deze hergebruikt kunnen worden. Deze hergebruikinventaris biedt opportuniteiten voor bouwnoden binnen andere projecten. Het is de doelstelling om zo weinig mogelijk restafval te creëren bij de verbouwingswerken van het bibliotheekgebouw. Via 'urban mining' proberen we maximaal om gebruikte materialen een nieuwe bestemming te geven. Waar mogelijk ook op lokaal niveau. 

MechCiCo is een samenwerking tussen stad Mechelen, Klimaan, Mest, Thomas More en Ecofocus. Het komt tot stand met de steun van Vlaanderen Circulair.