In 2008 werd - op initiatief van de stad Mechelen, in samenwerking met OCMW Mechelen, YRKV Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen – het Open Stadion project ‘Mechelse Hattrick’ opgestart. Voor de uitvoering van dit project werd door KV Mechelen en Racing Mechelen de vzw Mechelse Hattrick opgericht.

Mechelse Hattrick vzw richt zich met een divers aantal projecten op kansengroepen als dak- en thuislozen, vluchtelingen, gedetineerden, personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, werklozen en jongeren met leermoeilijkheden. Daarnaast staat de vzw in voor de sensibilisering van supporters rond bepaalde problematieken in en rond het voetbalstadion en promoot het sport en een gezonde leefstijl bij jongeren in het lager onderwijs.

Stad Mechelen juicht de samenwerking tussen KV en RC Mechelen toe. De stad ziet de maatschappelijke meerwaarde van het project en ondersteunt het zowel financieel als inhoudelijk. Mechelen heeft zich als stad geëngageerd om het project al zeker tot 2016 te subsidiëren.