De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg milieuraad, adviseert het stadsbestuur rond milieu- en natuuraangelegenheden en heeft de volgende doelstellingen:

  • Ze beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, landschap en de natuur in de stad
  • Ze adviseert over het stedelijk milieu- en natuurbeleid
  • Ze heeft een informatieve en sensibiliserende taak
  • Ze bevordert het overleg en de samenwerking met iedereen die ijvert voor het milieu en de natuur

In de milieuraad zetelen mandatarissen, afgevaardigden van de politieke partijen, ambtenaren, milieu- en natuurverenigingen, werkgevers en werknemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en de landbouwsector, jachtverenigingen en geïnteresseerde inwoners.

De adviesraad vergadert bijna maandelijks en minstens tweemaal per jaar is er een open milieuraad waarop iedereen welkom is. Deze open milieuraden handelen meestal over een specifiek algemeen onderwerp.

Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de dienst Milieu en Landbouw: op deze dienst kan je alle info over de adviesraad krijgen.

 Memorandum