brandstofslangenIn Vlaanderen is het verkrijgen van een milieuvergunning klasse 1 of 2 verplicht voordat je met een vergunningsplichtige activiteit kan starten. Voor zogenaamde klasse 3-activiteiten moet je deze zelf melden. Zonder vergunning of melding, kan de exploitatie niet van start gaan.

De milieuvergunning/melding is gekoppeld aan de bouwvergunning. Er kan dus niet begonnen worden aan de bouwwerken als er geen milieuvergunning is of er geen melding gedaan is. Om de administratieve last te verlichten is er een uniek loket opgestart waarbij bouw- en milieuvergunning gelijktijdig ingediend kunnen worden. Dit project is opgestart sinds 1 januari 2010. Bij de dienst milieu en landbouw kan u dossiers indienen waarvoor gelijktijdig een milieu- en stedenbouwkundige vergunning voor vereist is en waarvoor het college bevoegd is.

Wat wordt bedoeld met klasse 1, 2 of 3?

- Klasse 1-bedrijf:

een benzinestation, een chemische fabriek... Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het provinciebestuur van de gemeente waar de exploitatie gaat plaatsvinden.

- Klasse 2-bedrijf:

een middelgrote houtzagerij in woongebied, een garage in woongebied, een groot kantoorgebouw, een landbouwbedrijf... Deze vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente waar de exploitatie gaat plaatsvinden.

- Klasse 3-bedrijf:

kleine kantoorgebouwen, een garage in industriegebied/KMO-gebied... In dit geval spreekt men van een meldingsplichtige activiteit. De melding moet gebeuren bij het gemeentebestuur waar de exploitatie gaat plaatsvinden.

Andere veelvoorkomende meldingsplichtige activiteiten zijn:

  • bronbemaling horend bij een stedenbouwkundige activiteit
  • opslagtanks voor stookolie (vanaf 200 l voor bedrijven en vanaf 5000 l voor particulieren)

Praktische informatie 

Met de milieuvergunningenwegwijzer van de Vlaamse Overheid kan je eenvoudig nagaan in welke klasse een activiteit is ingedeeld en of je een aanvraag of melding moet indienen bij de gemeente/stad of bij de provincie.

De milieuwegwijzer is gebaseerd op de indelingslijst (bijlage 1 van Vlarem I) die  bepaalt in welke klasse een activiteit is ingedeeld. Je volledige  bedrijf valt onder dezelfde klasse als deze van de meest hinderlijke  activiteit. Indien je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en een  van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de 2de  klasse en moet je dus voor al je activiteiten een  milieuvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente.

Bij vragen voor het invullen van een aanvraagformulier kan je terecht bij de dienst milieu en landbouw.

Er zijn gespecialiseerde studiebureaus die je kunnen helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren. Deze kan je vinden via website emis.

Aanvragen in Mechelen

Een overzicht van de openbare onderzoeken voor klasse 1 - inrichtingen die momenteel lopende zijn in de stad Mechelen vindt je hier weer.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.