Met deze werken wordt het fiets- en voetpad tijdelijk ingenomen en is er een omleiding voor voetgangers en fietsers via de Goswin de Stassartstraat – Jodenstraat - Van Busleydenstraat. Hierdoor komt het werfverkeer niet in conflict met de zwakke weggebruiker ter hoogte van de in- en uitrit van de werf.

Het werfverkeer rijdt via de Tinellaan op twee plaatsen de werf in en uit nl. ter hoogte van het Predikherenklooster en via de Van Busleydenstraat. Dat betekent dat er een volledig parkeerverbod nodig is in de Van Busleydenstraat. De woningen in deze straat blijven bereikbaar via de Jodenstraat.

Vanzelfsprekend zal er hinder zijn in de omgeving maar we doen er alles aan om dit te beperken.