Missie en visie

Het bestuur en de medewerkers van Groep Mechelen werken aan de verdere uitbouw van Mechelen als een hartelijkeverrassende en dynamische stad waar iedereen zich thuis voelt.

De historischeeconomische en culturele troeven vormen de fundamenten van een inspirerendesolidaire en duurzame leefomgeving.

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het DNA

Open en wendbaar

Elke medewerker van Groep Mechelen kijkt met een open geest naar (de inwoners van) onze stad en regio. Ieder werkt actief mee aan de opbouw van een uitgebreid netwerk, spreekt collega’s rechtstreeks aan en streeft ernaar om steeds flexibel in te spelen op veranderingen.

Klantgericht

Met zeer veel zin voor initiatief zetten de medewerkers van Groep Mechelen hun expertise in voor alle burgers. Onze acties vertrekken vanuit de burger en worden opgenomen door onze medewerkers die in contact staan met de klant. Dit leidt tot een geïnspireerde en optimale dienstverlening op maat.

Professioneel 

Elke medewerker van Groep Mechelen werkt met een welbepaald resultaat voor ogen. Hij/zij heeft hiervoor de juiste werkplek, beschikt over nieuwe technologieën en krijgt de nodige opleidingskansen om dit resultaat zo efficiënt mogelijk te bereiken. Samenwerking, kennisdeling, professionaliteit en vertrouwen gaan hierbij hand in hand.

Waardegedreven 

Elke medewerker van Groep Mechelen werkt met veel verantwoordelijkheidszin en binnen een duidelijk deontologisch kader mee aan de duurzame uitbouw van een hartelijke, dynamische en verrassende stad en regio. Coachend leiderschap zorgt voor de optimale inzet van ieders talenten.