Het team  Adviezen verleent adviezen aan het Mechelse stadsbestuur én aan derden die erom verzoeken.

De doelstelling is:

  • het formuleren van onderbouwde en gedocumenteerde aanbevelingen aan de Stad Mechelen.
  • Deze aanbevelingen worden geformuleerd naar aanleiding van problemen en moeilijkheden die vastgesteld worden binnen de gemeenschap.
  • Deze aanbeveling komen tot stand volgens het basisproces van de werking van de Mechelse Ouderenraad , zoals statutair vastgelegd

Een eerste advies aan de Stad werd geformuleerd naar aanleiding van de oprichting van een burgerpanel https://makers.mechelen.be/burgerpanel

Verder heeft de Mechelse Ouderenraad, samen met de betrokken stadsambtenaren en met de Adviesraad voor Personen met een Beperking (Buitengewoon Meedoen), meegedacht over de heraanleg van de Ijzerenleen.