Steden zijn meer dan alleen stenen. Natuur en open ruimte spelen een belangrijke rol in een gezonde stad. We maken dan ook de nodige middelen vrij om Mechelen verder op de kaart te zetten als cultuurhistorische stad midden in een waardevolle, groene open ruimte. Werken aan de natuur in de stad heeft immers veel voordelen. Groene gebieden verhogen de kwaliteit van de lucht, verkoelen de stad en maken ze beter bestand tegen intense regenval en langdurige droogte.

Een boom per Mechelaar

Tegen 2025 komen er maar liefst 87 000 bomen bij in Mechelen. Een nieuwe boom per Mechelaar! Het valt uiteraard niet te vermijden dat er af en toe ook een boom verdwijnt in de stad, maar die wordt dus wel altijd vervangen. Meer zelfs. Voor elke gekapte boom plant stad Mechelen drie nieuwe exemplaren. Daarbij komen jaarlijks 300 grote straatbomen en extra bosaanplantingen. En dankzij 'Boom zoekt grond' kunnen Mechelaars ook volgend jaar samen bomen aankopen aan voordelige prijzen. Elke boom telt! 

Natuurzones verbinden

Mechelen heeft een enorme natuurlijke rijkdom. Alleen is deze natuur nog te veel versnipperd door de vele wegen. De stad maakt daarom 3,5 miljoen euro vrij om de komende jaren strategisch gronden aan te kopen voor bos- en natuurinrichting. Het plan is om met deze gronden natuurzones met elkaar te verbinden, zoals het Mechels Broek en Mispeldonk. Of om bestaande natuur, zoals het Kauwendaalbos, te beschermen. Zo krijgen ook inwoners van dichtbevolkte wijken makkelijker toegang tot groene gebieden. 

Ontharden en opwaarderen

Om ruimte te creëren voor extra groen is het belangrijk om bepaalde locaties te ontharden. Dat ontharden kan op verschillende manieren gebeuren, onder andere door parkeervakken om te vormen tot plantvakken. De plantvakken in de Korte Veluwestraat zijn hier een mooi voorbeeld van. Ontharden is ook nodig om aan een betere waterbuffering te werken, zoals bijvoorbeeld in de Struikheidestraat. En er volgen nog meer van deze acties. Er is alvast 50 000 euro voorzien voor de ontharding en opwaardering van het dorpsplein in Muizen. 

Bijvriendelijke stad

Door een paar kleine ingrepen kan je meer bijen aantrekken in een stad. Aangezien bijen belangrijk zijn voor mens en natuur, werkt Mechelen daar met plezier aan mee.
We kiezen ervoor om meer bijvriendelijk groen te planten en om minder vaak te maaien. Uiteraard zorgen we er wel voor dat alles netjes blijft.