Participatie is geen hol begrip in Mechelen. Inwoners, handelaars en verenigingen worden de komende jaren nog meer betrokken bij het uitstippelen van het beleid, en dat op alle domeinen. Ook de verschillende adviesraden in de stad blijven hun stempel drukken. 

Burgerpanel, een uniek experiment

Stad Mechelen start met een burgerpanel van 50 Mechelaars. Zij adviseren de gemeenteraad over één groot thema. Tijdens twee interactieve dagen dompelen experten, beleidsmedewerkers en stakeholders hen onder in het thema. Voor- en tegenargumenten komen aan bod. Via aanbevelingen/adviezen krijgt het burgerpanel de kans om het beleid in Mechelen mee vorm te geven. Het burgerpanel wordt een afspiegeling van onze stad. Mechelaars worden geloot. Hierbij houden we rekening met  geslacht, leeftijd, afkomst, de wijken en dorpen. Zo krijgen diverse meningen een stem.

Hou in januari dus zeker je brievenbus in het oog, want misschien ontvang jij wel een uitnodiging om deel te nemen aan dit unieke experiment. Anders kan je ook op sociale media discussiëren of meepraten over het burgerpanel, met de hashtag #2800burgerpanel.

20 000 m2 cadeau

20 000 vierkante meter gaf de stad cadeau aan De Grond der Dingen, een project van theatergezelschap ARSENAAL/ LAZARUS en Museum Hof van Busleyden. De Mechelaars konden op hun beurt twee jaar lang laten weten hoe ze die vierkante meters willen invullen. En of er leuke ideeën zijn! De voorstellen gaan van een pluktuin over een verenigingenhuis tot een leescocon. Ontdek ze van 6 december tot 15 maart allemaal in The Neverending Park in het Hof van Busleyden. En, beslis er mee welke ideeën werkelijkheid worden.

Mechelen Superstad?

Hoe maken we van Mechelen een superstad? Over die vraag bogen een heleboel Mechelaars zich op 23 april 2019 in Lamot. Ze dachten er na over mobiliteit, ondernemen en armoedebestrijding. Later volgden er plaatsbezoeken bij sociale organisaties, fietstochten langs mobiliteitsknooppunten en vele andere initiatieven om samen te bekijken wat nog beter kan in de stad.
Met de ideeën, input en feedback die daaruit voortkwamen, ging het stadsbestuur al aan de slag. Bij de uitrol van de verdere plannen wil de stad in de eerste plaats de inwoners maar ook de ondernemers, experten en andere mogelijke partners betrekken.
Schrijf je in voor Mechelenmakers-nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Minder CO2 dankzij jouw hulp

Mechelen engageert zich om 40 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Hiervoor heeft de stad jouw hulp nodig! Word lid van de beleidsgroep klimaat en denk mee na over hoe er minder CO2 kan worden uitgestoten. Of deel je ideeën over hoe Mechelen ervoor kan zorgen dat de stad beter bestand wordt tegen de gevolgen van klimaatverandering. De conclusies worden opgenomen in het klimaatplan voor de periode 2020 - 2030. Zo bouw ook jij zelf mee aan het Mechelse klimaatbeleid. Mail voor meer informatie.

Betrokken buurtbewoners

Als een buurt vernieuwt, is het fijn om buurtbewoners, handelaars en bedrijven actief te betrekken. Dat doet Mechelen dan ook zo vaak mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de bewonersbegeleidingsgroep bij Spreeuwenhoek. Of aan de ontwikkeling van de stadssite Keerdok. Daar verloopt het ontwerp van het park via een participatietraject. Ook bij de bouw van de stadssite Ragheno wordt de buurt intensief betrokken via infomarkten, thematafels en wandelingen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.