Met 87 000 zijn we ondertussen. En het aantal inwoners zal de komende jaren nog stijgen. Daar bereidt de stad zich goed op voor. Het is namelijk de ambitie om ook de nieuwe generaties Mechelaars een kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare thuis te bieden.
De projecten waarin nu wordt geïnvesteerd, zijn dan ook mooie voorbeelden van duurzaam wonen in de stad van morgen. Ze worden evenwichtig gespreid over de stad, de wijken en de dorpen. Daarnaast sporen we leegstaande woningen en handelspanden op om ze terug op de markt te brengen. Ook 'onzichtbare investeringen' zoals rioleringswerken, staan op de planning. Die zijn immers onmisbaar voor het leefmilieu en de duurzame kwaliteit van de publieke ruimte.

Mechelen in beweging

Mechelen beweegt en dat merk je al helemaal aan het station. Daar is de ondergrondse parking voor 2 000 wagens al meer dan een jaar in gebruik. Eind 2020 rijden ook de eerste treinen over de spoorbypass, en een jaar later opent de tangent tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein voor het autoverkeer.

Daardoor wordt ook de conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein een feit. Ook het treinstation zelf en het bijhorende busstation krijgen een volledige make-over. Ultieme deadline: 2027.

Komet: tussen vest en vaart 

De vroegere Cometsite aan de Koningin Astridlaan maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. De leegstaande industriële site wordt stijlvol, slim en duurzaam omgevormd tot een nieuw hoogwaardig stadsdeel: Komet. Er is plaats voor 314 wooneenheden omgeven door verschillende groenpartijen. Horeca, buurtwinkels, praktijkruimtes en kantoren krijgen er hun plek. Er is ook ruimte voorzien voor een inclusief cohousingsproject, waar mensen met een handicap een evenwaardige woonplek krijgen. Einddatum: 2028.

Keerdok: zicht op het water

Zo'n 800 woningen, ruimtes voor handelaars en een parkeergebouw voor ongeveer 530 wagens. Dat alles vind je binnenkort op de Keerdoksite, in de omgeving van het Rode Kruisplein. De site wordt ook sterk vergroend. Aan de achterkant van het Van der Valk Hotel komt bijvoorbeeld een groot publiek park. Het park wordt de ontmoetingsruimte van de drie naastgelegen buurten: Winketkaai, Eandiswijk en Keerdokkaai. Hoe het park er precies zal uitzien, daar kunnen de buurtbewoners in 2020 mee over beslissen.

Ragheno: dé referentie

De stadswijk van de toekomst, die wordt volop ontwikkeld langs de vaart achter het station. Vandaag zie je daar misschien nog een gebied dat groten.deels verlaten en onderbenut is, maar daar komt binnenkort verandering in. Ragheno, zoals de stadswijk heet, wordt dŽ referentie voor heel wat andere steden. Zij en de nieuwe bewoners ontdekken er binnen enkele jaren hoe je er kan genieten van een duurzame mix van wonen, werken, ontspannen en ontmoeten in het groen. En dat op een boogscheut van de stadskern.

De tuinen van Ghandi

De Mahatma Gandhiwjik, tussen de Jubellaan, Tervuursesteenweg en Abeelstraat, zal er binnen enkele jaren spectaculair anders uitzien. Sinds 2012 laat Woonpunt Mechelen er de meeste woningen en appartementsblokken systematisch vernieuwen. Ook het openbaar domein wordt helemaal heraangelegd. Het ontwerp zet volop in op groen met grote gemeenschappelijke tuinen, voldoende bomen en privé-tuinen. Een centraal buurtpark wordt het kloppend hart van de wijk. De werken zijn volop aan de gang en duren zeker nog tot 2022. 

Mechelen koploper

Elke Mechelaar heeft recht op een aangepaste woning van goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs. Mechelen zet daarom hard in op het vernieuwen en uitbreiden van sociale woningen. Dankzij die inspanningen is de stad koploper in Vlaanderen als het gaat om de renovatie van sociale woningen. Daarnaast worden de sociale woningen nu ook meer verspreid over de stad, zodat er in de hele stad een goede sociale mix is.