In Mechelen daalde de criminaliteit de voorbije vijftien jaar met bijna vijftig procent. Dat is uniek in Vlaanderen en deels het gevolg van een integraal veiligheidsbeleid en een goede politiezorg met de focus op een technologiegestuurde aanpak.

Blijven innoveren

Binnenkort gebruikt ook de politiezone Mechelen-Willebroek de innovatieve politie-app Focus. Dit zorgt voor een sterke administratieve vereenvoudiging tijdens interventies. De politie bouwt ook haar cameranetwerk verder uit. We onderzoeken de inzet van slimme camera's om problemen te detecteren wanneer er niemand in de buurt is.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

De werking van de gemeenschapswachten krijgt een nieuw team, dat de politie ondersteunt bij de aanpak van overlast. De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren of BOA's houden toezicht, stellen kleine overtredingen vast en beboeten indien nodig. Aangezien het team vanuit het politiecommissariaat zal werken, houdt het nauw contact met de gemeenschapswachten én met de politie. Hierdoor kunnen gemeenschapswachten ook makkelijker doorgroeien naar dit nieuwe team. Net zoals leden van dit team later kunnen doorgroeien tot politieagent.

Vinger aan de pols

Mechelen houdt de vinger aan de pols als het gaat over de evolutie in misdaadfenomenen. De lokale politie Mechelen-Willebroek onderzoekt daarom de mogelijkheid om een team op te richten dat zich specialiseert in nieuwe vormen van criminaliteit. Zo willen we voorkomen dat criminele organisaties zich met misdaadgeld inkopen in de legale economie om van daaruit hun illegale praktijken verder te zetten.