De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen, onder andere als het gaat over waterbeheer. Denk maar aan hevige regenval of periodes van droogte. Mechelen voorziet de volgende jaren daarom de nodige werken en investeringen.

Verborgen vliet

Mechelen telt nog enkele verborgen parels, zoals de vliet 'Nieuwe Melaan', tussen het aartsbisschoppelijk paleis en de Sint-Katelijnestraat. Die wordt vanaf 2020 opnieuw zichtbaar ter hoogte van het voormalige New Mispelters. Een architectenbureau bouwt daar een nieuw kantoorgebouw en schenkt de zone van de vliet aan de stad. 'Nieuwe Melaan' wordt de tiende vliet die opnieuw het daglicht ziet. Haar water maakt de stad niet alleen mooier, maar zorgt ook voor extra verkoeling en vormt een buffer tegen wateroverlast. 

Opknapbeurt voor kademuren

De kademuren van de Dijle in de binnenstad worden in 2020 en 2021 gerenoveerd. Dat is nodig om stabiliteits- en vochtproblemen te voorkomen. Op termijn kan de Dijle daardoor ook ingezet worden als extra manier om regenwater te bufferen. Eigenaars van de huizen, appartementen, winkels en tuinen die grenzen aan het water, staan zelf in voor het onderhoud van hun deel van de kademuur. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, werkte de stad samen met hen een ondersteuningspakket op maat uit. 

Investeringen in de diepte

Mechelen investeert de komende tijd fors in de aanleg en het onderhoud van waterlopen, nieuwe bufferbekkens en gescheiden rioleringen. Deze werken zijn erg belangrijk voor de duurzame kwaliteit van de publieke ruimte op lange termijn. Ze vormen ook een belangrijk onderdeel van het klimaatadaptieplan van de stad. We voor komen zo bijvoorbeeld natte kelders bij hevige regenval en overstromingen. De werken zijn dus letterlijk en figuurlijk investeringen in de diepte, en een onmisbaar sluitstuk van het hemelwaterplan.