Elke Mechelaar kwalitatieve zorg bieden tegen een betaalbare prijs. Daar werkt stad Mechelen hard aan, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Er staan dan ook heel wat investeringen in zorg, begeleiding, kinderopvang en huisvesting gepland. Ook de hulp aan huis - met gezinszorg, vervoer en maaltijdbezorging - wordt niet vergeten. 

Zorg voor jong en oud

Het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld wordt begin 2021 de thuis van 120 bewoners met (jong) dementie. Ook het voormalige ziekenhuis op de Zwartzustersvest wordt een innovatief woonzorgcentrum. Hier kunnen in de toekomst 210 ouderen terecht. In totaal investeren we 78 miljoen euro in de vernieuwing van de woonzorginfrastructuur. Ook in infrastructuur voor de kleinsten investeert de stad volop. De uitbouw en modernisering van kinderdagverblijf Klein Begijnhof wordt bijvoorbeeld afgerond in het najaar van 2020.

Dienstencentra komen naar je toe

We versterken de werking van de lokale dienstencentra met een aanbod dat naar de wijken en dorpen gaat. Je vindt ze binnenkort dus regelmatig in Heffen, Muizen, Leest, Walem en Hombeek. Je kan er dan terecht voor een maaltijd, maar ook voor de dienstverlening die je kent van de andere dienstencentra. Voor De Smis werken we in samenspraak met de huidige gebruikers een alternatief uit in wijk Arsenaal.

Wat verandert er?

Zodra de nieuwe woon zorgcentra openen, komt er een nieuwe ligdagprijs. Huidige bewoners die niet verhuizen, blijven wel hetzelfde bedrag betalen. In de lokale diensten centra worden de prijzen van de dranken gelijkgetrokken.