Project Mozaïek is een initiatief van Stad Mechelen en Sint-Katelijne Waver. Met dit project ondersteunen we nieuwkomers bij hun integratieproces. Integreren verloopt soms moeizaam. Daarom willen we dat proces verbeteren en versnellen. We geven mensen de kans om deel te nemen aan de samenleving en om een sociaal netwerk uit te bouwen. Zo voelen de deelnemers dat ze erbij horen.

Het inburgeringstraject bestaat nu uit drie delen; het leren van Nederlands, het volgen van een Maatschappelijke Oriëntatiecursus en trajectbegeleiding naar werk of studies. Met Mozaïek voegen we nog een vierde én belangrijke pijler toe; sociale netwerking en participatie. Vanaf 2022 wordt die pijler verplicht voor nieuwkomers die in Vlaanderen wonen.

Om ons doel te bereiken rekenen we ook op het engagement van Mechelaars die buddy willen zijn van een nieuwkomer en ook bedrijven of organisaties die een stageplek of een plaats voor een vrijwilliger willen aanbieden. Wil jij meewerken? Hier vind je alle info.

Keuze uit drie trajecten

We bieden nieuwkomers drie trajecten op maat aan. Je kan kiezen voor één traject, maar je mag ook verschillende trajecten combineren.

  • vrijwilligerswerk
  • kennismakingsstage
  • buddywerking

Omdat iedereen uniek is, werken we op maat van de vragen, noden, interesses en wensen van de deelnemer. Zo willen we hun talenten, skills en know how versterken. We stimuleren en ondersteunen een gelijkwaardige relatie met de ontvangende samenleving. 

Mozaïek tijdens corona

Omwille van de Coronapandemie passen we onze werking aan. Zo gebeurt de buddywerking deels digitaal en deels fysiek. Voor de trajecten vrijwilligerswerk en kennismakingsstage zijn sommige organisaties gesloten.  We proberen nieuwkomers steeds door te sturen naar de organisaties die wel open zijn. 

Project Mozaïek wordt ondersteund door deze partners