OH! Mechelen

Bij Oh! Mechelen kan je niet enkel terecht voor een leuke, betaalbare ruimte, maar de community-manager kan je ook in contact brengen met heel wat interessante ondernemers en organisaties. 

Mest

Mest kan je niet enkel helpen bij het vinden van een geschikte winkelruimte waar je je concept kan testen. Via de netwerksessies kan je ook in contact komen met andere ondernemers die startersplannen en – dromen hebben

Bryo 

Bryo staat voor Bright & Young en is een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. Als je deelneemt aan Bryo, word je 3 jaar lang begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op je weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van je eigen zaak. Ze doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

JCI Mechelen

JCI is een wereldwijde organisatie van jonge, ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar, gedreven door een gezond idealisme met leden die groeien door engagement in creatieve projecten en gaandeweg leiderschap en ondernemerszin ontwikkelen.

Mechelen Best pittig

In dit netwerk voor jonge vrouwen met pit kan je contacten leggen, unieke ervaringen opdoen en een eigen netwerk uitbouwen.

BNI Mechelen Werkt

BNI Mechelen Werkt! is een chapter van BNI, een wereldwijde organisatie van enthousiaste zelfstandigen die, via warme aanbevelingen, elkaar omzet gunnen.

De Ronde Tafel

De Ronde Tafel (Mechelen) is een service club gevormd door mannen tussen 18 en 40 jaar jong. Ze maakt deel uit van een wereldwijd verspreide organisatie. De allereerste Round Table (Ronde Tafel) is opgericht op 14 maart 1927 te Norwich (Engeland) en vormt vandaag de dag de basis voor Ronde Tafels doorheen de hele wereld. Momenteel zijn er 3000 afdelingen met in totaal meer dan 45 000 actieve leden. 

Lions Club Mechelen

Lionsclub Mechelen vzw ondersteunt een aantal projecten, enerzijds gericht op medemensen die dicht in onze omgeving leven, anderzijds gericht naar derde wereld projecten. Lionsclub Mechelen vindt het belangrijk bij deze projecten niet enkel financiële middelen ter beschikking te stellen, maar ook andere (kennis, ervaring,..) die de levensomstandigheden van onze doelgroepen wezenlijk verbeteren.

Rotary

Zoals elke service club zet Rotary Club Mechelen-Opsinjoor zich in voor een aantal sociale doelen. Rotary selecteert jaarlijks internationale, nationale, regionale en Mechelse organisaties die zij daadwerkelijk willen steunen.

Rurant vzw

De vzw Rurant ijvert voor het behoud en het versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en vitaal platteland met een sleutelfunctie voor een duurzame land- en tuinbouw.

Samen met andere relevante partners zet Rurant de nodige initiatieven en projecten op de rails om de ontwikkeling van het buitengebied in de provincie Antwerpen te verzekeren. Rurant hanteert hierbij maximaal de Ge3-benadering: geïntegreerd, gebiedsgericht en gedifferentieerd.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.