Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek besliste de stad Mechelen om een nieuw RUP op te maken. Dit nieuw RUP zal opgemaakt worden door IGEMO; het studiebureau voor de opmaak van een Plan-MER dient nog aangesteld te worden. Het nieuwe RUP zal tevens in nauw overleg met de Vlaamse overheid opgemaakt worden.

De basisprincipes voor het nieuwe RUP zijn:

  • Een vrijwaring van het bos van Loos;
  • Een groene invulling;
  • Respect voor de afgeleverde vergunningen;
  • Beperken van de planschade en schadevergoedingen.

Onlangs wijzigde de procedure voor de goedkeuring van het RUP en Plan-Mer. Beiden worden vanaf nu samen goedgekeurd in één procedure.

Algemeen zal het volgende traject gevolgd worden:

  • Startnota                           1 ste breed participatiemoment
  • Scopingnota
  • Voorontwerp
  • Ontwerp                            2de breed participatiemoment
  • Definitief ontwerp

De doorlooptijd van een nieuw RUP is gemiddeld 2,5 jaar. De bewonersbegeleidingsgroep  (BBG) met vertegenwoordigers van bewoners zullen betrokken worden doorheen het hele traject.