Gepubliceerd op:
12
maart
2018

Op 23 maart opent de expo Roep om Rechtvaardigheid in Museum Hof van Busleyden. Het brengt topkunstwerken samen rond thema's als rechtspraak, onrecht en rechtvaardigheid. Met werk van o.a. Quinten Metsys, Pieter Breugel de Oude, Peter Paul Rubens...

Naar aanleiding van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. zal het Museum Hof van Busleyden onderdak bieden aan de tentoonstelling ''Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en Rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden'. Het is tegelijk de openingstentoonstelling voor het museum én het sluitstuk van het stadsfestival.

De tentoonstelling is opgebouwd rond drie thema's: 'rechtvaardigheid', 'rechtspraak' en 'onrecht'. Kunstwerken over recht en rechtvaardigheid uit de Nederlanden worden bij elkaar geplaatst en gesitueerd tegen de juridische, historische en culturele achtergrond waarin ze zijn ontstaan. Tegelijk wil de expo aantonen hoe deze kunstwerken op een krachtige manier een van de meest universele menselijke verlangens zichtbaar hebben gemaakt: het streven naar rechtvaardigheid en de complexe confrontatie daarvan met de werkelijkheid.

Op Roep om Rechtvaardigheid zullen prestigieuze topwerken te zien zijn van onder anderen Quinten Metsys, Maarten van Heemskerck, Pieter Bruegel de Oude, Maerten de Vos, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Philippe de Champaigne. Deze worden uitgeleend door musea als het Prado en het Patrimonio Nacional in Madrid, de Gemäldegalerie in Berlijn, het Ashmolean museum in Oxford en nationale en internationale privéverzamelingen.

Roep om rechtvaardigheid wil de rijke en fascinerende wisselwerking belichten tussen kunst, de praktijk van de rechtspraak en het idee van rechtvaardigheid in de gebieden die onder de jurisdictie van de Grote Raad van Mechelen hebben gestaan tijdens de hoogdagen van deze instelling, van het midden van de vijftiende tot het midden van de zeventiende eeuw.

Een groot aantal Nederlandse vorstendommen werd tijdens deze periode verenigd door de hertogen van Bourgondië. Vervolgens gingen de Nederlanden deel uitmaken van een absolutistisch bestuurd wereldrijk onder keizer Karel V. Als gevolg van de Reformatie en de Opstand tegen Spanje viel de regio uiteen in twee delen, die zich vervolgens ontwikkelden tot twee aparte politieke entiteiten.

Roep om Rechtvaardigheid
23 maart 2018 - 24 juni 2018
Museum Hof van Busleyden
Plan je bezoek

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.