Gepubliceerd op:
1
oktober
2018

De gemeenteraad besliste op 25 september 2018 principieel tot vaststelling van de straatnaam Hellebeemd voor één van de twee zijstraten van de hoofdontsluiting van de verkaveling De Bergen in Hombeek. Het situatieplan toont waar de straat juist ligt.

Wie over de vaststelling van deze nieuwe straatnaam bezwaren en/of opmerkingen heeft, dient deze schriftelijk over te maken aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 31 oktober 2018.

Het volledig dossier ligt van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018 ter inzage in het Huis van de Mechelaar (Reuzenstraat 1). Hou rekening met de openingsuren, hier raadpleegbaar.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.