Heb je extra ondersteuning (auditief, visueel, motorisch, andere) nodig tijdens de sollicitatieprocedure omwille van handicap of chronische ziekte? Doe beroep op een aantal aangeboden aanpassingen. Bijvoorbeeld: testen afleggen op een computer met vergroot- of voorleessoftware, een tolk gebarentaal inschakelen…

Aarzel niet de verantwoordelijke voor de selectieprocedure te contacteren. De contactgegevens vind je terug in het vacaturebericht. 
Of bel naar het algemeen nummer van de personeelsdienst: T 015 45 33 40

Voldoe je aan de voorwaarden om een maatregel aan te vragen? 

  • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
  • Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen met een handicap;
  • Je komt in aanmerking voor een inkomens vervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • Je bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
  • Je bent slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en je kan een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
  • Je hoogst behaalde getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.