Op 20 maart 2020 werd door de Vlaamse regering ten gevolge van het coronavirus het zogenaamde ‘Nooddecreet’ goedgekeurd.

Op vrijdag 17 april 2020 besliste minister Demir om de noodmaatregelen voor vergunningen niet te verlengen. Dat betekent dat vanaf 27 april de (opgeschorte en nieuwe) openbare onderzoeken opnieuw opstarten en er geen termijnverlengingen meer zijn.

Bekijk alle info over de tijdelijk gewijzigde procedures en dit nooddecreet.

omgevingsloketZowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische, zuiver socio economische, zuivere vegetatiewijzigingen als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Hieronder kan je een omgevingsvergunning aanvragen, maar vind je ook een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen over de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het snelinvoerloket behandelt projecten waar een architect niet verplicht is. Sinds 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers volledig digitaal.

Uitzonderingen

Soms mag je je dossier nog wel analoog indienen:

  • Voor handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
  • Voor Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) van klasse 3
  • Voor bijstellingen van verkavelingen waar kavelgrenzen niet wijzigen

Wordt een omgevingsvergunning toch analoog ingediend, dan wordt die gedigitaliseerd. Voor die omzetting betaalt de indiener bijkomend 327 euro boven op de dossierkosten.

Heb je hulp nodig bij het digitaal indienen via het snelinvoerloket? Maak een afspraak met de dienst Omgeving en een medewerker van de bouwdienst helpt je om het dossier ter plekke in te voeren. Hiervoor moet je alle nodige dossierstukken meebrengen.