omgevingsloketZowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische, zuiver socio economische, zuivere vegetatiewijzigingen als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Hieronder kan je een omgevingsvergunning aanvragen, maar vind je ook een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen over de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Aanvragen zonder de medewerking van een architect kunnen onder bepaalde voorwaarden ingediend worden via de snelinvoer.

Het gaat meestal over kleine werken op en rond een gebouw  zoals gevelwijzigingen, aanleg van een terras, plaatsen van een veranda,…www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw 

De dossierstukken moeten voldoen aan de technische richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Overheid. Deze richtlijnen kan u terugvinden in de normenboeken.  www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling 

Wanneer je meerdere handelingen tegelijk wilt aanvragen, is dit altijd via een omgevingsvergunning en niet via de snelinvoer.

 

Uitzonderingen

Soms mag je je dossier nog wel analoog indienen:

  • Voor handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
  • Voor Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) van klasse 3
  • Voor bijstellingen van verkavelingen waar kavelgrenzen niet wijzigen

Wordt een omgevingsvergunning toch analoog ingediend, dan wordt die gedigitaliseerd. Voor die omzetting betaalt de indiener bijkomend 327 euro boven op de dossierkosten.

Let op!

Is je ingediende aanvraag onvolledig en moet je nog documenten toevoegen? Of moet je de inhoud wijzigen om tegemoet te komen aan ingediende bezwaren of uitgebrachte adviezen? Vanaf 7 september 2020 kan je daarvoor de functionaliteit 'projectinhoudversies' gebruiken. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een handleiding en instructiefilmpje over projectinhoudversies.

Lukt het niet? Neem dan contact op met de helpdesk van het omgevingsloket via 015 45 45 91 of helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com