omgevingsloketZowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische, zuiver socio economische, zuivere vegetatiewijzigingen als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Hieronder kan je een omgevingsvergunning aanvragen maar vind je ook een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het snelinvoerloket behandelt projecten waar een architect niet verplicht is. Sinds 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers volledig digitaal.

Uitzonderingen

Soms mag je je dossier nog wel analoog indienen:

  • Voor handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
  • Voor Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) van klasse 3
  • Voor bijstellingen van verkavelingen waar kavelgrenzen niet wijzigen

Wordt een omgevingsvergunning toch analoog ingediend, dan wordt die gedigitaliseerd. Voor die omzetting betaalt de indiener bijkomend 327 euro bovenop de dossierkosten.

Heb je hulp nodig bij het digitaal indienen via het snelinvoerloket? Maak een afspraak met de dienst Omgeving en een medewerker van de bouwdienst helpt je om het dossier ter plekke in te voeren. Hiervoor moet je alle nodige dossierstukken meebrengen.

  • Doe je aanvraag via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

  • Is je vergunning aangevraagd én volledig en ontvankelijk verklaard? Dan kan je makkelijk online de status van je dossier opvolgen.

  • Raadpleeg het overzicht van alle lopende openbare onderzoeken.

  • Raadpleeg het overzicht van alle beslissingen.

  • Het ‘snelinvoerloket’ is een vereenvoudigde versie van het loket voor handelingen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is zoals eenvoudige werken op en rond een gebouw (het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis).