Waar kan je ons bereiken?

Hier kan je terecht met meldingen i.v.m.:

 • toestand openbaar domein
 • aanvragen rioolaansluitingen (huisaansluitingen)
 • aanvragen regenwateraansluitingen (huisaansluitingen)
 • ontstoppingen rioleringen (indien verstopping niet binnenshuis is)
 • aanpassingen aan voetpaden
 • rattenverdelging
 • grachten kuisen
 • inbuizingen grachten
 • verlagen boordstenen doorgegeven worden
 • rioolaansluitingen (huisaansluitingen)
 • regenwateraansluitingen (huisaansluitingen)
 • aanpassingen aan voetpaden
 • inbuizingen grachten en verlagen boordstenen gebeuren tegen de betaling van een retributie

Raadpleeg de voorwaarden en tarieven "Prestaties en materiaal aan derden" alsook de stedenbouwkundige verordening voor het geïntegreerd rioleringsbeleid.