Stad Mechelen wil binnen haar werking jongerencultuur aanmoedigen. Daarom worden binnen de perken van de werkingsmiddelen van Stad Mechelen uitzonderlijk subsidies voorzien om organisatoren te ondersteunen met het organiseren van evenementen onder de geldende Corona-maatregelen. hiermee wordt vermeden dat jongeren die initiatieven nemen met verliezen opgezadeld zullen worden & zorgt dit anderzijds voor een relance van activiteiten in de stad.

  • Het project kan door zowel een individu, groep jongeren, jeugdwerkorganisatie,… georganiseerd worden.
  • Commerciële entiteiten,  vennootschappen en erkende socio-culturele verenigingen kunnen hier  geen aanspraak op maken.
  • Professionele kunstenorganisaties in Mechelen, of verenigingen die een toelage ontvingen vanuit een ander reglement ter ondersteuning naar aanleiding van Corona, of verenigingen die door andere instanties een schadevergoeding ontvingen voor Corona, zijn uitgesloten van gebruik van deze subsidie.

 

 

Adresgegevens 1
Geboortedatum *
Ik wens gebruik te maken van volgende subsidie-onderdelen en kan deze aanvraag staven met de nodige betaalbewijzen *
Ik verklaar geen aanspraak gemaakt te hebben op andere subsidies of herstelfondsen nav de Corona-Crisis *