Tijdelijke Buddy’s voor leerlingen

Ook voor scholen en leerlingen is deze coronacrisis een bijzondere situatie. Met huistaken zorgen leerkrachten ervoor dat hun leerlingen de voeling met de leerstof en de school niet verliezen. Maar in veel Mechelse gezinnen kunnen ouders hun kinderen niet voldoende ondersteunen bij het maken van dit huiswerk.

We ondersteunen deze ouders met een lightversie van Buddy Mechelen. Een buddy helpt een leerling en zijn gezin met het schoolwerk tijdens coronatijd. Daarnaast focust de buddy zich ook op het welbevinden van het kind en het gezin. Een buddy antwoordt op vragen van ouders en kinderen. Ook helpen met plannen en structureren van het huiswerk zorgt ervoor dat de kinderen

De tijdelijke Buddy zal o.a. via videochat contact hebben met de leerling. We zorgen ervoor dat hiervoor voldaan wordt aan alle regels van de GDPR. Alle leerlingen uit de basisschool en het secundair kunnen aangemeld worden. Het gezin moet wel akkoord gaan voor deze extra hulp opgestart kan worden.

Vrijwilligers komen bij ons terecht via het vrijwilligersplatform van Stad Mechelen. Vervolgens neemt Julie Mariën, coördinator van Buddy Mechelen, telefonisch of via videochat contact met hen op voor een screening. De vrijwilliger komt immers in (virtueel) contact met kwetsbare gezinnen, daarom blijft de screening van de vrijwilligers belangrijk. Na een positieve screening worden vrijwilligers tenslotte gekoppeld aan een leerling in een kwetsbare situatie.

Meer info bij julie.mariën@mechelen.be


Ondersteuning bij het contacteren van moeilijk bereikbare gezinnen

Maak je je zorgen over de onderwijsbetrokkenheid van een leerling? Bijvoorbeeld nadat je merkt dat je een leerling niet goed kan bereiken via de elektronische leeromgeving van je school of omdat  bundels met oefeningen niet worden opgehaald. Slaag je er ook niet in om actief contact te maken met leerlingen of hun ouders. Dan kan je dit melden aan de medewerkers van Stad Mechelen. Zij stellen dan alles in het werk om dit gezin toch te bereiken en met hen in gesprek te gaan.

Een tip voor scholen bij pogingen tot contact: sms’en werkt soms beter. Zorg voor een persoonlijke aanspreking. Spreek vanuit bezorgdheid. Ook als de leerling niet antwoordt zal dit de de herinstap op een later moment vergemakkelijken.

Meer info bij anke.anthoni@mechelen.be


Ondersteuning bij aanmeldingsprocedure secundair onderwijs

In samenwerking met het LOP zetten we vanaf de laatste week voor de paasvakantie in op extra ondersteuning bij het aanmelden voor een secundaire school. Zo zorgen we er mee voor dat iedereen op tijd ingeschreven geraakt.

Leerkrachten uit het zesde leerjaar kunnen, na overleg met de ouders van hun leerlingen, via de LOP-deskundige, doorgeven wie deze extra ondersteuning nodig heeft. Wij bellen deze ouders vervolgens zelf op.

Meer info bij: anke.anthoni@mechelen.be

Info over deze hulp bij het aanmelden